Av 13 inviterte veteraner møtte hele 11 for å motta medaljene sine for innsatsen de hadde hatt utenlands. Arrangementet var lagt til Korgen Vertshus.

Ordfører Christine Trones ønsket veteranene velkommen. Hun sa blant annet at medaljene som ble delt ut var et synlig tegn på forsvarets og samfunnets anerkjennelse og takk for en viktig innsats veteranene hadde lagt ned for det internasjonale samfunnet. 

Det var major Ole Ivar Øverleir, Stabssjef ved HV-14, som sto for overrekkelsen av medaljene. I tillegg til at Øverleir holdt tale, så var det også tale ved Per-Jacob Solhaug – pensjonert politiinspektør i Politidirektoratet. 

Tilstelningen ble avsluttet med kaffe og kaker.