Etter flere års opphold ble mange hedret for 25 års tjeneste i Hemnes kommune. 14. september inviterte Hemnes kommune ansatte som har jobbet i 25 år i Hemnes kommune.

På grunn av pandemi har det vært en forsinkelse i dette, så alle som har stått i tjeneste i 25 år innen 2020, 2021 og 2022 fikk utlevert sin gullklokke. 

Etter musikkinnslag fra Hemnes kulturskole med Tor Petter Ånes og Lisbeth Buskli, sørget ordfører, Paul Asphaug som for utdelingen med assistanse fra kommunedirektør, Amund Eriksen. Formannskapet og enhetsledere var også tilstede under utdelingen. 

Kommunedirektøren og ordføreren takker for lang og tro tjeneste, og poengterte hvor viktig medarbeiderne er for kommunens tjenesteproduksjon. 

Disse fikk utdelt gullklokken: Helene Olsen, Karin Berg, Mette Karstensen, Bodhild Kjeldsen Nyheim, Tone Fjeldavli Rønning, Trine Kosmo-Chaboud, Kirsti Ånes Skaret, Mona Elisabeth Falmår, Kristin Berglund, Bjørn Erik Dambråten, Monica Larsen Bjørkmo, Karen Gullesen, Marit Lenningsvik, Ragne Præsteng og Venke Nermark Oksfjellelv. 

Mette Hoem Evensen, Robert Novak, Trygve Svenning, Elisabeth Ødegård, Monica Schrøder, Nina Bern Osmo, Mailen Jørgensen, Siv Anita Hevrøy, Arvid Rønning og Harald Mårnes får også gullklokke, men var forhindret fra å delta på seremonien. 

Hemnes kommune takker for lang og tro tjeneste og håper de fortsatt vil være en del av vår tjenesteproduksjon i mange år fremover.