I forbindelse med Norges frigjøringsdag 8. mai ble kommunens veteraner invitert til en sammenkomst på Rådhuset i Korgen. Kommunen ønsket gjennom denne sammenkomsten å gi sin anerkjennelse for den innsats veteranene har bidratt med for Norge. Kommunen håper med dette å starte en årlig tradisjon, der veteraner kan samles og hedres.


_99A6048.jpg
Her blir det servert kaffe og kaker av ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir.


_99A6000.jpg
Øystein Holmslet (tv) tjenestegjorde i 1959. Her i samtale med rådmann i Hemnes, Amund Eriksen.


_99A6035.jpg
Erling Fjelldal hadde tjeneste i Libanon 1979-80.

Hva er en veteran?
Norge har lenge deltatt i internasjonale operasjoner både under FN og NATO. Det betyr at vi produserer veteraner hver eneste dag, og en veteran defineres nå som en person som har avsluttet en tids- og stedsavgrenset skarp operasjon innenlands eller utenlands.

_99A6025.jpg
Ung men fremdeles veteran. Bjørn Erik Dambråten var minerydder i Libanon i 1992-93.