Da skal du være i hjemmekarantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dette har tilbakevirkende kraft. Dette gjelder ALLE uavhengig om du har symptomer eller ikke. Det vil si at hvis du kom hjem for 1 uke siden skal du være i karantene i 1 uke til fra dagens dato. 

Hvis du får symptomer i karantenetiden SKAL du kontakte fastlege! Symptomene finner du her

Alle som sitter i hjemmekarantene melder ifra om dette til kommuneoverlegen på epost: robert.novak@hemnes.kommune.no
Dersom du ikke har tilgang til epost bes du kontakte sentralbordet på  telefon; 751 97 000
Er du usikker på om du er i målgruppen/har spørsmå kontakter du din fastlege