Omsorgstjenesten er så heldig å ha mange ferievikarer i sommer. Mange av disse kommer tilreisende og bor på hybler her i kommunen. Disse ønsker å disponere sykler, slik at de kan komme seg rundt i kommunen i fritiden. Har du en sykkel stående som du ikke bruker lenger og som du kan tenke deg å avse? 

Ta kontakt med:
Ragnhild Fineide, Korgen omsorgstjeneste, tlf 95181676
Vigdis Reinholdtsen, Hemnesberget omsorgstjeneste, tlf 97699277

Med hilsen

Kari Brendås Lillebjerka
enhetsleder