Gratulerer med dagen!

Samenes nasjonaldag er 6. februar. Dagen omtales også som «samefolkets dag» og «samisk folkedag». 

Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Den ble feiret for første gang i 1993 samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.

Datoen er valgt på grunn av det første samiske landsmøtet, som ble innledet 6. februar 1917