Vi har nå høstet årets fangst hos Kulturminnefondet. Det er delt ut kr 996 000 fordelt på i alt syv prosjekter. Som vanlig er det dessverre ikke alle prosjektene som kom like heldig ut, men erfaringsmessig vil det være lettere å få videre finansiering når de først er innenfor med deler av prosjektet. Jeg har allerede tatt kontakt med Kulturminnefondet med tanke på et par av søknadene som kom litt skjevt ut.

Siden 2006 har Norsk Kulturminnefond støttet  27 prosjekter her i Hemnes. 11 av disse er ferdigstilt. Kun tre prosjekter er skrinlagt. Totalt er 2,8 millioner kroner blitt bevilget på de 24 prosjektene som er ferdigstillt og de som fortsatt pågår. I tillegg er det bevilget over tre millioner med SMIL-midler til kulturvern.  Det 13 prosjekter som skal gjøres ferdig i løpet av et par tre år. Tiltakshaverne har derfor en nok å gjøre fremover!

Siden privat andel som regel er omkring 50% i prosjektene, kan vi regne med en verdiskapning på nær 10 millioner. Det er en rekke prosjekter som er støttet kun med SMIL-midler. Med smått og stort er det 67 prosjekter som har blitt støttet. Av disse er rundt 40 ferdigstilt. Prioriteringen av hvilken type prosjekter som skal støttes er forankret i kommunens tiltaksstrategi for kulturlandskap. Den er vedtatt av landbruksnemnda etter uttale fra faglagene i landbruket. Planen har som mål å ivareta et tverrsnitt av kommunens kulturlandskap, herunder også historisk bygningsmasse. Derfor er det tatt vare på prosjekter fra alle tidsepoker og alle type landbruksbygg.

En sak vi ikke har prøvd før var å kjøre tre prosjekter som en samlet serie. Vi kalte dem "Tre båtbyggerier i Hemnes" Dette for å signalisere en aktiv satsing på båtbyggertradisjon. Vi kom rimelig godt ut av dette, da samtlige av disse prosjektene ble støttet. Det var riktignok et som fikk noe lavere enn omsøkt, men dette vil sannsynligvis være håndterbart. Det kommer folk oppover fra Røros med det første da de er spesielt interessert i kommunens rike båtbyggertradisjon, og den aktive satsingen på bevaring av båtbyggeriene.

kulturvern.png

kulturvern2.png

kulturvern3.png

kulturvern4.png