IMG_4391_200x267.jpgSiden denne nyheten kom har blant annet ordfører Christine Trones (H) arbeidet intenst for å snu om på de føringen som var lagt. Målet var å få omgjort vedtaket. Det har medført flere turer til Oslo, der intens lobbyering opp mot Storting og Regjering har stått på programmet. Hun har samlet ordførere fra eget parti, og hun har jobbet på tvers av partigrensene for å få dette til.

Jeg er veldig, veldig glad for at vi lykkes. Det føles som en stor, men også rettferdig seier, sier ordføreren. Pr. i dag vet vi enda ikke hvor store utslag denne merknaden i budsjettet betyr, men dette vil bidra til å lette trykket på budsjettet vårt. Dette arbeidet krevde svært mye tid og energi. - Men når vi oppnår et slikt resultat, så var det faktisk godt betalte timer, smiler en opplagt og fornøyd ordfører.

Ordfører Trones avslutter med å presisere at det var mange som bidro til det positive utfallet. Spesielt vil hun fremheve interesseorganisasjonen til kraftkommunen – LVK – og deres folk. Her lokalt vil hun trekke frem seniorkonsulent Haakon Økland, som den viktigeste ressursen. - Hans bidrag var uvurderlig. Han jobbet med saken nesten døgnet rundt. Økland har både spisskompetanse og nettverk som bidro sterkt til dette lykkelige utfallet, sier ordføreren.

Helt avslutningsvis sier ordføreren at denne prosessen har lært meg i alle fall to ting; for det første så skal du aldri gi opp en sak som du har tro på, og for det andre er det ingenting som kommer av seg selv

Fornøyd saksbehandler
Det er alltid artig når man får gjennomslag for en jobber for, sier Haakon Økland. Det var på ingen måte opplagt at kraftkommunene og LVK skulle få gjennomslag for sitt syn. Det var en utfordrende vei å gå. Det hele falt ikke på plass før mandag kveld, da statsbudsjettet ble vedtatt i Stortinget. Men vi fikk noen signaler i forkant at det kunne gå «rette» veien. Det var en utrolig god følelse å få slike signaler, sier seniorkonsulent Økland.

Vi vet enda ikke hvor mye merinntekter Hemnes vil få. Slik merknaden i budsjettet er formulert så kan Hemnes få tilbake de 10 mill. kronene, som vi i utgangspunktet tapte. Men det kan også bli mindre. Således er det spennende å følge med i det videre arbeidet med statsbudsjettet. Det er først når den såkalte kapitaliseringsfaktoren blir vedtatt, at vi kan regnes oss frem til hva konsekvensen eller uttellingen vil bli for Hemnes kommune, avslutter en lettet og fornøyd seniorkonsulent.