Med bakgrunn i aktuelt økt smittetrykk i regionen er det igjen innført krav til å bruke munnbind på legekontorene i Hemnes inntil videre. Dette gjelder både pasienter og personal.

Begrensninger av antall individer som oppholder seg i venteværelser videreføres, og i tillegg vil det til enhver tid opplyses om nødvendigheten av bruk av håndsprit.