Viktigst:

  • Begrens antall nærkontakter.
  • Hold avstand.
  • Ha lav terskel for å bestille time hvis du har symptomer. Ikke vent med å bestille time.

Sykehjem:

Besøkskontrollen i sykehjem endres fra rødt til gult nivå fra og med 29. januar. Hva det innebærer kan du lese om her

Skoler/Barnehager:

Alle skoler i Hemnes driftes fortsatt på gult nivå

Organisert aktivitet:

Barn og unge som er 15 år eller yngre kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt både innendørs og utendørs

Organisert aktivitet innendørs for personer som er 16 år eller eldre anbefales avlyst. Dette gjelder både idrettsaktiviteter og annen organisert aktivitet innendørs. Dette tiltaket gjelder ut uke fem.

Utendørs aktivitet for personer som er 16 år eller eldre kan gjennomføres dersom det er mulig å holde avstand.

Basseng:

Folkebadet holdes fortsatt stengt i uke 4 og 5

Arrangementer:

For arrangementer gjelder covid-19 forskriften og nasjonale anbefalinger.

Lokale tiltak for å redusere risiko for import av muterte virusvarianter:

  • Det er viktig at befolkningen unngår å reise til de østlandskommunene som er rammet av smitteutbruddet.
  • Personer som de siste ti dagene har vært i Nordre Follo, Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler anbefaler vi å teste seg selv om de ikke har symptomer. Test anbefales på dag én og dag syv. De samme personene oppfordres til å jobbe hjemmefra og unngå nærkontakt med personer utenfor egen husstand til de har fått svar på test tatt på dag syv.
  • For personer som utvikler symptomer etter å ha vært på reise i disse kommunene, oppfordres også husstandsmedlemmer til å være hjemme fra jobb og skole inntil negativt prøvesvar foreligger hos den som har vært på reise.

Tiltakene gjelder inntil smittesituasjonen med mutert virus i østlandsområdet er avklart.

Covid-19 forskriften beskriver regler for karantene, isolasjon, testplikt, innreiseregler, krav til virksomheter og arrangører. Brudd på forskriften kan medføre straffeansvar.

I tillegg til forskriften finnes det nasjonale tiltak, som i de fleste tilfellene er utformet som anbefalinger. Disse anbefalingene kan du lese om på Helsenorge.no.