Etter pressekonferansen fra sentrale myndigheter og sett i lys av smittesituasjonen som pågår i Rana har beredskapsgruppa i Hemnes besluttet at det ikke vil åpnes for arrangement/idrett i kommunens lokaler denne uka. 

Det vil bli gjort forløpende vurderinger dersom situasjonen endres lokalt.