Det er for tiden feil på gatelysene på gangveien til Juvika.

Dette skyldes en kabelfeil på tilførselen til lysene.

Det jobbes med saken, men det er foreløpig noe usikkert når dette kommer i orden igjen.

Vi regner med at det senest er utbedret i løpet av neste uke.