Gatelysene på Bjerka i Nermogata og Nergårdsgata er for tiden mørke. Dette er pga. alvorlig feil på kabelnett. Det er svært krevende å får dette utbedret nå med tele i bakken. Det vil derfor ikke bli reparert før påske dessverre. Vi beklager dette.