Hemnes kommune er tilkjent tilskudd på fra Norland fylkeskommune for gjennomføring av Stedsutvikling Korgen sentrum, Olderneset. Prosjektet blir gjennomført som et samarbeid mellom Hemnes kommune og Nordland fylkeskommune der tilskuddet fra fylket utgjør ca 50% av kostnadene. Arbeidene omfatter foruten forskjønning av området opprydding av de trafikkale forholdene i innfarten til Korgensenteret og Vertshuset, med oppgradering og utvidelse av arealer for blant annet gangvei, bilparkering, bussplass og torghandel. Prosjektleder er Odd Arne Stien, og oppstart på arbeidene er planlagt til august/september.

Reguleringsplan for området viser planlagte arbeider med med blant annet utvidelse av arealet for parkering, torghandell og ny gangvei langs flkesveien.