Fosterhjemsdagen 10. november
Fosterhjemsdagen

Fosterforeldre i Norge gjør en formidabel samfunnsinnsats og bør trekkes frem og hedres i ulike sammenhenger. I Hemnes kommune er det fosterfamilier som daglig gir omsorg til barn og unge som trenger det. 

80 prosent av barn som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme, bor i et fosterhjem. Et trygt fosterhjem utgjør for mange barn og unge den store forskjellen.

1127 barn bor i fosterhjem i Nordland, Troms og Finnmark. Siden 1990 har antall fosterhjem mer enn doblet seg. Det er 45 barn som venter på et fosterhjem. I Region nord trenger vi årlig minimum 150 nye fosterhjem.

Fra 5. til 10. november arrangeres det ulike aktiviteter rundt om i landet, for å hedre fosterfamilier i hele Norge.  På fosterhjem.no kan du se hva som skjer i ditt nærområde. Lørdag 10. november avsluttes Fosterhjemsuken med en gratis konsert i Oslo. Konserten kan følges live på fosterhjem.no fra klokken 13.00Tooji og Sigrid Bonde Tusvik skal sørge for den gode stemningen og sammen skal vi løfte frem det aller viktigste: trygghet og tilhørighet for alle barn og unge.

Program for konserten:

  • BarnevernsProffene og fosterforeldre deler sine erfaringer fra fosterhjem
  • Johan H. Andresen har engasjert seg i fosterhjemsarbeid
  • Barne -, likestillings - og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen
  • Lars Lillo Stenberg fra DeLillos
  • Lise Karlsnes fra Briskeby
  • SiSi
  • Ada (19), Ronja (16) og Senia (15) fra Landsforeningen for barnevernsbarn