Selv om statistikken fra MSIS viser at første smittetilfellet i Hemnes kommune er påvist, dreier dette seg om en person som har opphold i Oslo og Viken område. Siden vedkommende har bostedsadresse i Hemnes viser statistikken det slik. Personen det dreier seg om skal ikke ha bodd i Hemnes kommune de siste månedene.