Vannsituasjonen på Hemnesberget ser ikke ut til å bedre seg, tross vår anmodning om sparing. Vannforbruket er uendret og det kan være fare for at vannkilden tømmes raskere enn beregnet. På grunn av sist snøfall og tykk is, er det vanskelig å beregne vannmengden i kilden nøyaktig, men nivået synker fort. Hemnes kommune ser seg nødt til å iverksetter følgende foreløpige tiltak:

  • Redusere vanntrykk sonevis på Hemnesberget fra d.d.
  • Innkobling av reservevannkilde Lomtjønna

Vi anmoder igjen på det sterkeste alle abonnenter til fortsatt å unngå unødig bruk av vann.

Situasjonen vil bli oppdatert på Hemnes kommunes hjemmeside.