FORSLAG TIL ENDRING AV TELLENDE MINSTEAREAL FOR ELGJAKT I HEMNES

I følge gjeldende forskrift om adgang til jakt etter elg i Hemnes  av 2012 er tellende minsteareal elg i på driftsplanområdet Hemnes nord 8.000 da, og  minsteareal på driftsplanområdet Hemnes Sør 10.000 daa. For områdene vest for Hemnesberget er gjeldene minsteareal 3.000 da. 
Det siste års jakt viser at elgstammen i Hemnes fortsatt er øknende. I elgvaldet Hemnes Sør. Spesielt gjelder dette Bleikvasslia og Kongsdalen. Stedvis ser en også beiting på ungskog. Dette gjør det ønskelig å sette ned minstearealet også her.
På bakgrunn av dette har TMU nå vedtatt å sende et forslag om endring av lokal forskrift om tellende minsteareal på høring til retighetshavere og Nordland Fylkeskommune.
 
For områdene vest for Hemnesberget, (Sandnes, Osmoen, Hestnesosen, Hestnes, Brennesvika, Mastervik, Leivik, Vedå, Neverlia, Høyneset og Espevika) settes tellende minsteareal for elgjakt til 2.000 daa.
 
For resten av kommunen,  driftsplanområdene Hemnes Nord og Hemnes Sør settes tellende minsteareal for elgjakt til 6.000 da.
 
Har noen evetnuelle insigelser eller merknader til dette ber vi om at dette sendes Hemnes kommune innen 01.05.13.