Tema for prosjektene har vært: Elevenes matpakke, temperaturen heime og sist år: Undersøkelse av smådyr i ferskvannsdammer. Vi tok prøver og undersøkte ved hjelp av mikroskop og luper hvilke smådyr og alger som var i prøvene. Vi sendte inn prøver, og disse ble undersøkt av eksperter. Resultatene ses på diplom. Elevene syntes det var interessant å se hvor mye liv det kan være i en liten vannskvett, og ser fram til neste forskningsoppgave.
 

Diplom Dafniejakten.jpg