På grunn av mangel på personell og sammenfallende oppstart med utbygging av nytt inngangsparti på Hemenes legekontor, vil pasientbehandling bli henvist til Korgen legesenter, i følgende periode:

fra og med mandag 26. juli – til og med fredag 27.8 2021

Telefonkontakt:

Telefon nr. 75 19 74 00