Folkemøter

Tema: Informasjon om forslag til økonomiske innsparinger i Hemnes kommune.

Mandag 19. august arrangerer Hemnes kommune folkemøter

  • Kl 1700 – for Finneidfjord/Bjerka på Finneidfjord samfunnshus
  • Kl 2000 – for Bleikvasslia på Bleikvassli skole - Samfunnssalen

Møtene er åpne for alle.

Fra Hemnes kommune deltar bl.a.; ordfører, rådmann, enhetsledere og representant fra KS-konsulent.

Vel møtt!

Ordfører