Etter lettelser i sentrale føringer åpner folkebadet i Hemnes kommune opp for normal drift fra og med 3. februar 2022

Folkebadene i Korgen og på Hemnesberget har følgende åpningstid:

Tirsdager kl. 17.00 - 19.00 Familiebad
Tirsdager kl. 19.00 - 21.00 Voksenbad
Torsdager kl. 17.00 - 19.00 Familiebad
Torsdager kl. 19.00 - 21.00 Gutte- og jentebad

Tilbudet er gratis for alle kommunens innbyggere