Barn, foreldre og ansatte i Bjerka barnehage får en utrolig stor julegave i år. Det er en NY BARNEHAGE!

Det betyr at den 2. og 3. januar er det flyttedager. Barna må være heime disse dager, og foreldrene får foreldrebetalinga refundert.

Mandag 6. januar blir første dag i det nye bygget

Vi gleder oss!

Johanne Kjemphei
styrer
Bjerka barnehage
Tlf. 75197630/ 92235058

johanne.kjemphei@hemnes.kommune.no