Hemnes kommune har fått informasjon fra både driftsoperatør Hoff Mottaksdrift og UDI at det vil bli etablert et flyktningmottak for enslige mindreårige på Bjerka.  Mottaket vil bli etablert i den gamle Sivilforsvarsleiren på Bjerka.

Leiren vil ta imot inntil 40 enslige mindreårige flyktninger. De kan være i alderen 15 – 18 år. Nasjonalitet og bakgrunn er ennå ukjent.  De første flyktningene kan forventes å komme i midten av oktober. Ordinær drift, med full kapasitet, vil bli fra ca. 1. november.

I den forbindelse har Hemnes kommune tatt initiativ til å få arrangert et informasjonsmøte for innbyggerne, hvor representanter fra Hoff Mottaksdrift vil orientere om mottaket.

Dette møtet vil bli avholdt torsdag 17. september – klokken 17:30. 
Møtested: kantinen i den gamle Sivilforsvarsleiren på Bjerka.

Representanter fra Hemnes kommune vil delta på møtet, og UDI- Nord er også invitert til å delta.