Mottakssted vil inntil videre bli Langbakken på Hemnesberget. I forbindelse med anbudet som ble lagt inn, er det laget en plan for bemanning og deler av driften.

Mottaket vil bli organisert som en ordinær driftsenhet innenfor Hemnes kommunes organisasjon. Alle stillinger knyttet til mottaket vil bli annonsert eksternt.

Etablering av mottaket vil skje gradvis. Sannsynlig oppstart vil være i midten av juni med et begrenset antall beboere. Full drift skal være etablert 1. oktober 2009.

Det vil i løpet av kort tid bli avholdt et informasjonsmøte for befolkningen i Hemnes, og fortrinnsvis på Hemnesberget. Det vil de nærmeste dagene komme informasjon om tid og sted for dette møtet.

Spørsmål og henvendelser rettes til ordfører Kjell Idar Juvik, tlf. 99 27 51 71 eller rådmann Arne Sørensen, tlf. 91 32 64 19.