Store nedbørsmengder siste tiden har medført utfordringer flere steder, på Svalengsveien har vannmassene påført store skader på veibanen. Nedbøren har medført at bekker har skredet og stikkrenner er gått tette, som igjen har medført utgraving i veibanen. Veien er gravd av flere steder og arbeidene med å gjøre veien kjørbar starter i ettermiddag.

IMG_0731_500x373.jpg

IMG_0736_499x373.jpg

Magne Linvik
Avdelingsleder vei Hemnes kommune
75197120