Som mange har fått med seg, pågår det en stor flomkatastrofe i Serbia.

Hemnes har med sin serbiske vennskapskommune Prokuplje nære bånd til landet og regionen som nå rammes. Store deler av Prokuplje ble for to uker siden satt under vann.  Opprydningsarbeidene etter disse skadene var godt i gang, når ny flom rammer det samme området.  Denne gangen var ikke Prokuplje like utsatt, men katastrofen omfatter hele landet og berører mange mennesker.

Ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir sendte i dag en hilsen til sin kollega i Prokuplje, der han sendte sine varmeste tanker fra Hemnes. 

Samtidig ble det også gitt kr. 10.000.- til opprydding og humanitært arbeid i Prokuplje.