Statistisk sentralbyrå bekrefter en positiv befolkningsutvikling i Hemnes kommune. På nytt kan vi med rette si at vi er over 4500 hemnesværinger! Det nøyaktige tallet er 4503 pr. 1. oktober. Kommunen kunne vise til en befolkningsøkning fra årsskiftet på 25 personer. Det var registrert et fødselsoverskudd på 1, mens nettoinnflyttinga var på 24 personer.

- Dette er positive tall, sier ordfører Kjell-Idar Juvik. Det kan se ut for at vi alt nå kan registrere positive utslag av Nortura sin etablering på Bjerka. Det er bare å håpe på at denne trenden kan fortsette. Utfra tallene kan en se at Hemnes har en forholdsvis like stor vekst som Rana og Bodø, og det er sterkt. Dette bidrar jo til optimisme og inspirasjon, sier en glad ordfører.

Solfest i Hemnes barnehage

Denne gjengen ønsker alle nye hemnesværinger velkommen! - og det er plass til flere også!