Fosterhjem til barn 0-18 år_400x470.jpg

Har du noen ganger tenkt at du / dere skulle ha vurdert: 
1)å bli et ordinært fosterhjem for små barn, halvstore barn enda større barn eller en ungdom?
2) å bli et familiehjem for litt store barn eller ungdom?
3) å bli et beredskapshjem for barn eller ungdom i kortere oppdragsperioder?

Vurder det nå gjennom deltakelse på PRIDE forberedende grunnopplæring. 
Bufetat tilbyr gjennom våre PRIDE kurs en gjensidig vurderingsprosess og gir deg/dere forkunnskaper før du/dere endelig bestemmer deg/dere. 
Mange blir et fosterhjem etter deltakelse på våre PRIDE kurs, og har opplevd prosessen både som svært verdifull og veldig fin. 
Mange barn og ungdom skal flytte i fosterhjem og trenger en familie
Ta en prat med oss, vi treffes på tlf. 466 15 450 i kontortiden.                                                           

Du får tilsendt vår Infopakke - også ved å besøke fosterhjem.no/bodo 
Bufetat, Fosterhjemstjenesten Bodø, Sjø.gt 3. 5.etg. Besøk oss gjerne!