boligbrann.png
De tre største brannårsakene i Nordland i perioden 2002-2011 er feil i el-anlegg med 24 prosent, åpen ild med 21 prosent og feil bruk av elektrisk utstyr med 19 prosent. I 22 prosent av brannene er årsaken ukjent.

- Kos med levende lys, bruk av peisen og økt bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr, kanskje i kombinasjon med alkohol, fører til økt risiko for brann i desember. Det er viktig å tenke brannsikkerhet, selv om man hygger seg.

For å sette søkelyset på brannsikkerhet i hjemmet, arrangeres kampanjen Aksjon boligbrann i desember. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen, mens representanter fra brann-/feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige kontor står for den praktiske gjennomføringen. Lokalt er det Hemnes brann- og redningstjeneste som står for gjennomføringen av kampanjen.

- Det koster ikke mye å kjøpe røykvarslere til boligen din, men de kan redde livet ditt. Alle boliger er pålagt å ha minst en fungerende røykvarsler, som kan høres på alle soverom med lukket dør. Det beste er å ha sammenkoblete røykvarslere i alle rom. Da piper alle varslerne samtidig ved brann.

Cirka 40 000 husstander over hele landet får 4.-6. desember besøk av lokale brannvesen/feiervesen og elektrisitetstilsyn, med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen. - Det dreier seg ikke om et tilsyn i vanlig forstand, men om en enkel kontroll, med veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på.

Hvert husbesøk tar cirka 30 minutter med kontroll av følgende forhold:

  • Varslingsutstyr
  • Slokkeutstyr
  • Elektriske
  • apparater og anlegg
  • Ildsteder og skorstein
  • Rømningsforhold

Mer informasjon om forebyggende brannvern finner dere på www.aksjonboligbrann.no og på Facebook.

Kontaktpersoner lokalt:

Kent Andreassen
Brannsjef