20151027_132844.jpg

Det er fortsatt muligheter for å melde sin interesse for fibertilknytning på strekningene Sundsås-Røsvassbukt-Bleikvasslia-Korgen-Leirskardalen med sideløp til Valberg, Gruvabyen og Halvarddalen for å få tilknytning til startpris.

NB!  Ny frist 4. januar 2016 for å oppnå rimeligste tilknytningssats.

Registrering:

Dersom du/ dere har kommet til at dere likevel er interessert i å knytte dere til det planlagte fibernettet, vennligst gi tilbakemelding til Hemnes kommune på vedlagte svarskjema eller send e-post til postmottak@hemnes.kommune.no med navn, adresse, gårds-, bruks- og evt. festenr. og melding om at dere er interessert i fibertilknytning. 

Framdrift:

Nedgraving av slange for hovedfiber mellom Sundsås og Korgen er i hovedsak gjennomført og i januar starter gravearbeidene i Leirskardalen hvis værforholdene tillater det.

Parallelt med dette starter detaljplanleggingen av kundetilknytningene, og da må vi ha en oversikt over mulige abonnenter. Selve tilknytningen er planlagt gjennomført sommeren 2016 for de fleste av kundene.

Se vedlegg for mer detaljert informasjon.

Kontaktpersoner:

Terje Nilsen, 957 22 477

Håkon Økland, 916 70 540Video: