FHI har kommet med en presisering angående råd om sosial distansering. Denne finner du her