KORGEN OMSORGSTJENESTE 

 • Hjemmesykepleien
 • Praktisk bistand - hjemmehjelp Korgen-Bleikvassli
 • Bofellesskapene
 • Sykehjemsavdelingene
 • Kjøkken
 • Brukerstyrt personlig assistenter
 • I hjemmetjenesten må du ha førerkort, og som hjemmehjelp disponere privat bil i tjenesten.

HEMNESBERGET OMSORGSTJENESTE 

 • Hjemmesykepleien
 • Praktisk bistand - hjemmehjelp Finneidfjord/Hemnesberget
 • Bofellesskapene
 • Sykehjemsavdelingene
 • Kjøkken
 • Brukerstyrt personlig assistenter 
 • I hjemmetjenesten må du ha førerkort, og som hjemmehjelp disponere privat bil i tjenesten.

MILJØTJENESTEN (tjenesten for utviklingshemmede) 

 • Bofellesskapene Villmoneset, Aspmoen, Prestegårdshagen og Barneavlastninga
 • Det kan være en fordel om du har førerkort

Av søknaden må det fremgå:

 • Alder
 • Utdanning og praksis
 • Om du har førerkort og disponerer bil
 •  Tidspunkt i perioden du ikke kan jobbe og når du kan begynne
 • Hvordan vi kan treffe deg (telefonnummer og e-post)
 •  Om du sender jobbsøknad til flere av sektorene, og hvor du da helst vil jobbe

              

Formell fagkompetanse og medikamentkompetanse ønskes i alle sektorene, men andre kan også søke!

Søknad sendes:
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

Søknaden vedlagt med CV og referanser sendes:

Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen

Det forventes at du kan jobbe når vi trenger deg, hovedsaklig i perioden 23.06.14-24.08.14
Søknadsfrist    25.04.2014                                
Utlyst dato        11.02.2014

Kontaktpersoner:

Gerd Else Vaag
Sektorleder Miljøtjenesten
Tlf: 75 19 70 53
Mobil: 97 52 68 34
E-post: gerd.vaag@hemnes.kommune.no

Ragnhild Fineide
Sektorleder Korgen omsorg
Tlf: 75 16 39 50
Mobil: 95 18 16 76 
E-post: ragnhild.fineide@hemnes.kommune.no

Vigdis Reinholdtsen
Sektorleder Hemnes omsorg
Tlf: 75 19 74 50
Mobil: 97 69 92 77
E-post:  Vigdis.Reinholdsen@hemnes.kommune,no