Feriestengte helsestasjoner

Helsestasjonene i Hemnes stenges i forbindelse med årets ferieavvikling:

  • Korgen Helsestasjon er stengt i perioden 14.07-03.08, og har redusert drift videre til 17.08.
  • Hemnes Helsestasjon er stengt i perioden 14.07-10.08.
  • Jordmor har ferie i perioden 23.06-06.07.


Kari Brendås Lillebjerka
Enhetsleder Omsorgstjenesten
Tlf 97899965/75197117