Tema for dagen var hvor viktig de 6 første årene er for et barns utvikling, hvordan vi ansatte kan bygge relasjoner og skape en god tilknytning i denne perioden.

Videre koblet hun jobbingen og implementeringen av den nye Rammeplan for barnehagene mot Være sammen. Være sammen er et kompetanseløft og handler om kvalitetsheving og utvikling av barnehager.

Alle barnehagene i Hemnes kommune skal starte jobbingen etter kompetanseløftet Være sammen.

Foredragsholder denne dagen var Svanaug Lunde, som er utdannet pedagog med mastergrad i spesialpedagogikk, og er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Det var en spennende og innholdsrik dag, som gikk så altfor fort. 

Enhetsleder Heidi Lien