Måltid for alle over 65 år

Felles middag på menighetshuset i Korgen
Mandag 4 april 12:30-16:00, middag serveres kl 14:00
Dette koster 100 kr per person. (Det er mulig å betale kontant eller så sender kommunen regning).

Skyss

Det blir organisert skyss fra Korgen, Bjerka og Bleikvasslia til menighetshuset, for de som trenger det. Skulle det være noen som ønsker å delta fra andre steder i kommunen, er de hjertelig velkommen, men må ordne skyss selv.

Bussen kjører kl.12:00 fra Bleikvasslia, retur kl.15:30.
Transporten koster 50kr. tur/retur.

Påmelding

Påmelding:
Hemnes Kommune v/ Elin: 481 45 350
Frivilligsentralen v/ Hege: 949 76 348

Hvem arrangerer?

Dette er en del av prosjektet «Sårbare eldre». Hemnes kommune har fått midler fra statsforvalteren til tiltak for denne målgruppen, prosjektleder er Elin Hansen.

Det er Hemnes kommune, frivilligsentralen og menighetsrådet som samarbeider om arrangementet