Det vil bli gjennomført feiing og tilsyn av fritidsboliger i området Bleikvatnet, Grønvatnet og Grøndalen i uke 11/21. Dette blir varslet med SMS i god tid før feiing skal skje. Skulle noen av eierne av hytter i område ikke få denne SMS’en, ber vi om at det tas kontakt med feier på telefon 975 77 994, eller e-post: thomas.skog@hemnes.kommune.no.

Mer informasjon om SMS varsel finnes på: https://www.hemnes.kommune.no/sms-varsling.426524.no.html