Ebolasituasjonen i Vest-Afrika er alvorlig, og krever rask innsats fra omverdenen for at den ikke skal spre seg ytterligere. Risikoen for større utbrudd i Norge er derimot minimal, da ebola kun smitter ved direkte kontakt. Fastleger, legevakt og helsesøstre har god kjennskap til fakta om

ebola, og vet hvor de kan finne mer informasjon. Følger du denne linken, finner du informasjon tilrettelagt for kommunenes innbyggere.

https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/ebola. Befolkningen kan også henvende seg til tlf. 800HELSE (tlf. 800 43 573) for informasjon

om ebola. De som svarer her er ikke helsepersonell, men kan gi informasjon på samme nivå som FHI`s nettinformasjon. Telefonen er ment som et tilbud for personer som foretrekker telefon fremfor internett.

Kari Brendås Lillebjerka
Enhetsleder Omsorgstjenesten

Tlf 97899965/75197117