90 små og store var samlet på Korgen Vertshus da Per Ravn Omdal overrakte Nordland Fotballkrets Fair Play-pris for 2011 til Korgen IL.
Årlig deler Norges Fotballforbund og Norsk Tipping ut Fair Play-prisen til en klubb i hver krets. Prisen henger høyt, og deles ut til klubber som har jobbet godt med alle sider av begrepet Fair Play over tid. Korgen fikk skryt for den jobben som gjøres, og det ble nevnt Korgens lange historikk for gode forhold for jentefotball og ikke minst for at man legger forholdene godt til rette for motstanderlag som kommer til Korgen for å spille kamp.

7-fotball og kommunal serie
Jarl Valåmo, mangeårig spiller, trener og leder i Korgen IL fikk ordet først. Han kom med litt historikk, Korgen har vært foregangsklubb på flere områder. Man startet som de første i landet med kommunal serie, og var tidlig ute med 7-fotball.

Jarl
Jarl Valåmo

Valåmo fokuserte på at man i mange år har hatt Fair Play på dagsordenen i klubben. Man tar opp temaet på foreldremøtene før sesongen, og prøver å få de unge til å se det viktige i å følge spilleregler og å respektere medspillere, motspillere og dommere. Foreldrevettregler ble også nevnt som viktige. Valåmo presiserte også at Korgen kommer til å fortsette jobben med Fair Play.

Fair Play er viktig
Per Ravn Omdal, mangeårig fotballpresident og nå med verv i UEFA, holdt et brennende foredrag om Fair Play. Gjennom sitt lange engasjement i fotball har han vært med på flere revolusjoner i Fair Play og breddefotball.
Omdal 1
Per Ravn Omdal

Det var spesielt to hendelser han trakk fram som veldig viktig for den utviklen som har skjedd. Det første var i 1973, når jentene fikk lov til å spille fotball, til store protester fra den mannsdominerte idretten. Den andre var i 1983, når fotballforbundet satte fokus på at alle under 12 år skulle ha lik tilnærmet lik spilletid på banen. Vennskap og positive opplevelser skulle være viktigere enn å vinne.
Overrekkelse plakett
Are og Ragna tar imot prisen

Omdal er også en stor fan av Fair Play-hilsen. Både før og etter kamp skal man hilse på hverandre. Dette gjør at man kommer nærmere hverandre, og at man får bedre forhold seg mellom. Han ivret også for at foreldre etter kampen gjerne bør ta foreldre fra det annet laget i hånda etter kampen. Kanskje er det noe man kan starte med i Korgen?

10.000 kroner
Etter Omdals innlegg ble det en høytidelig overrekkelse av prisen. Are Stenvoll, kaptein på A-laget og Ragna Håland, jentespiller, tok i mot prisen på vegne av Korgen. 10.000 kroner, øremerket Fair Play-tiltak, og en fin plakett til premieskapet er premien Korgen IL mottok.

Overrekkelse sjekk
Are og Ragna tar imot sjekken på kr. 10.000.-