Mandag 17.02.20 var ansatte med 25 års tjeneste, og de som har blitt pensjonister etter mer enn 25 år invitert til å motta erkjentlighetgave.

Tilstede var ordfører og administrativ ledelse.

Klokke:

Klokke 1.jpg

Venstre bak: rådmann Amund Eriksen, Viggo Trulsen,Petter jr. Rønning,Heidi Lien, Eirik Lorentzen, ordfører Paul Magnor Asphaug,Turid Tuven og Tove Weseth.

Venstre foran: Mona Furuhatt, Ann Kristin Sivertsen, Anita Yttergård og Egil Marthinussen.

Ikke tilstede: Mairen Elvetun, Judith Præsteng, Rolf Fjellestad, Ellen A. Brygfjeld og Anne Naustvik

Sluttgave:

Sluttgave I.jpg

Fra venstre: rådmann Amund Eriksen, Turid Holmstrand, Turid Skaret og ordfører Paul Magnor Asphaug

Ikke tilstede: Bård Fagerbakk