Klokke.jpg

25 års tjeneste

Fra venstre: ordfører Christine Trones, Bettina Avdem, Erna Joanne Tustervatn, Ann Helen Følling, Marit Storvik, Britt Eli Hjerpbakk og rådmann Amund Eriksen.

sluttgave.jpg

Pensjonister etter 25 års tjeneste

Fra venstre: ordfører Christine Trones, Marit Abrahamsen, Karin Jenssen, Leif Holmstrand, Rita Andersen, Gerd Svartvatn og rådmann Amund Eriksen.

Ikke tilstede: Jorid Ottermo og Gerd Vaag