Kunnskapsminister Kristin Halvorsen leder an når nær 250 skoleledere, bedriftsledere, politikere og lærere fra landsdelen møtes for ta grep for fremtida; våre elever skal bli best på Entreprenørskap og Partnerskap i skole.

Ungt Entreprenørskap, KS og NHO i Nord-Norge jobber for at entreprenørskap skal bli en sterkere del av skolehverdagen til Nord-Norske elever. For å kunne lykkes med dette må det være et tett samarbeid mellom skoler og lokalt arbeidsliv.

Elisabeth Møllevik Skjæran
Elisabeth Møllevik Skjæran 

På konferansen skal også Elisabeth Møllevik Skjæran fra Hemnes holde foredrag. Elisabeth er entreprenørskapsansvarlig ved Hemnes sentralskole og har sammen med rektor og rådgiver utarbeidet en karriereplan /entreprenørskapsplan som går fra 1- til 10. klasse. Hun har tatt videreutdanning i pedagogisk entreprenørskap og eksamensoppgaven min var utgivelse av barnebok med tegn til tale.

Du kan lese mer om ungt entrepenørskap her:  http://www.ue.no