Andrew Butt Amundsen er ansatt som enhetsleder for den nye enheten «Helse- og velferd» i Hemnes kommune. Amundsen arbeider i dag som NAV-leder i Hemnes kommune. Denne stillingen har han hatt siden sommeren 2012. Tidligere har han bl.a. vært ansatt som NAV-leder i Nesna kommune.

Rådmann Amund Eriksen er svært fornøyd med at kommunen kan tilby Andrew Amundsen denne stillingen.  
-    Tjenestene og oppgavene som tilhører den nye enheten Helse- og velferd er svært viktige.  Både tjenesten og Hemnes kommune står overfor store faglige og økonomiske utfordringer i årene som kommer. Jeg er derfor glad for at enhetsleder nå er ansatt, og jeg er trygg på at Amundsen vil fylle stillingen på en god måte, avslutter rådmannen. 

Amundsen vil tiltre stillingen etter nærmere avtale.