Peter Thomas Wirthgen ansatt som enhetsleder for Tekniske tjenester i Hemnes kommune. Han arbeider i dag som leder for Plan og utvikling i Nesna kommune. Denne stillingen har han hatt siden 2011.

Rådmann Amund Eriksen er svært fornøyd med at kommunen kan tilby Wirthgen denne stillingen. 

Tjenestene og oppgavene som tilhører enheten er svært viktige. Både tjenesten og Hemnes kommune står overfor store faglige og økonomiske utfordringer i årene som kommer. En omstilling er allerede igangsatt. Jeg er derfor glad for at enhetsleder nå er ansatt, og jeg er trygg på at han vil fylle stillingen på en god måte, avslutter rådmannen.

 

Han vil tiltre stillingen etter nærmere avtale.

 

Amund Eriksen, Rådmann