Morten Edvardsen, enhetsleder for skole har sagt opp sin stilling i Hemnes kommune.

Edvardsen gikk ut i omsorgspermisjon 16.06.2014, og vil deretter begynne i ny stilling hos annen arbeidsgiver i slutten av september. Rådmannen vil takke Edvardsen for hans tid i Hemnes kommune, og ønske han lykke til videre.

Stillingen som enhetsleder lyses ut midlertid for tidsrommet 01.09.14. til 31.07.15.  I denne tiden skal kommunen utarbeide en ny kommunedelplan for oppvekstsektoren (barn og unge).  Den nye planen vil gi grunnlag for hvordan skolesektoren skal organiseres i årene fremover.

Ny stillingsstruktur vil være en del av dette.

Amund Eriksen
Rådmann