krd_no.gif

Regjeringens budsjettforslag og stortingsbehandlingen av forslaget har ført til endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene.

På bakgrunn av innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen, vedtok Stortinget 4. desember endelig fordeling av rammetilskuddet.

Regjeringens budsjettforslag og stortingsbehandlingen innebærer endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene.

Her kan du se endringene i din kommune: