krd_no.gif
 

Der en kommune eller fylke blir delt, og de enkelte delene blir lagt til andre kommuner eller fylke, skal det opprettes en fellesnemnd. Bestemmelsen i § 27 om konstituering av nytt kommunestyremøte eller fylkesting blir også gjort gjeldende for disse tilfellene.

Inndelingslova er også endret slik at mens sammenslåing blir greid ut, kan staten kontrollere budsjettet. Det samme gjelder om en kommune blir delt, og de enkelte delene blir lagt til andre kommuner eller fylker, slik at den opprinnelige kommunen eller fylket opphører.