Skolen
Helsedirektoratet skriver at alle elever får rett til et tobakksfritt miljø når det nå innføres tobakksfri skoletid. Både røyk og snus blir forbudt i skoletiden.

For elevene gjelder tobakksforbudet både på og utenfor skolens område. For skolens ansatte gjelder forbudet i skolens lokaler og uteområde, men ikke utenfor skolens område.

Korgenskole.jpg
Lærere og elever får ikke lenger røyke eller snuse på skolens områder.

Barnehagen
Videre skriver Helsedirektoratet at også tobakksforbudet i barnehager omfatter alle typer tobakk, inkludert snus. Forbudet gjelder for både kommunale og private barnehager, inkludert familiebarnehager i private hjem.

Formålet er at alle barn skal ha det samme vernet mot eksponering for tobakksrøyk, uavhengig av hvilken type barnehage de går i.

Det er skoleeier/rektor og barnehageeier/styrer som er ansvarlig for at forbudene håndheves. Regler om tobakksbruk skal inngå i internkontrollsystemene. Kommunene og Arbeidstilsynet fører tilsyn som tidligere.

Q99A5194.jpg
Den nye røykeloven strammes inn også for barnehagene, og barn gleder seg over et helt røykefritt miljø
 

Offentlige virksomheter
Alle utendørs inngangspartier til offentlige virksomheter og inngangspartier til både offentlige og private helseinstitusjoner skal være røykfrie fra 1. juli.

Rent praktisk innebærer forbudet at det må settes opp skilt som informerer om røykeforbudet og at alle askebegre må fjernes fra inngangspartiene.

Som etter dagens ordning er det eier eller leier av bygningen som har ansvar for at røykeforbudet overholdes, og kommunene har ansvar for å føre tilsyn skriver Helsedirektoratet på sine sider.

Dette må jo være en ypperlig mulighet og prøve å stumpe røyken for de som arbeider på noen av disse stedene.

Rådhuset_inngangQ99A6422.jpg
Alle utendørs inngangspartier til offentlige virksomheter og inngangspartier til både offentlige og private helseinstitusjoner skal være røykfrie fra 1. juli.