Ordinær SFO-plass vil kun gjelde på skoledager, og valgmulighetene er hel plass eller halv plass.
Hel plass gir eleven SFO-plass alle skoledager i SFO sin åpningstid.
Halv plass gir eleven SFO-plass inntil 12,5 t/uke etter avtale med rektor/SFO-leder.
Det må betales en ekstra månedsavgift for SFO-plass i ferier og på fridager.
Hvis det er behov for plass på enkeltdager, kan det kjøpes dagplasser på SFO.

For mer informasjon, se den nye forskriften eller ta kontakt med rektor/SFO-leder.

Prisene for 2014 er som følger:

Hel plass:            2.375 kr/måned              
Halv plass:          1.228 kr/ måned             
Dagplass:            356 kr/dag

Alle som i dag har barn i SFO, vil få tilsendt brev om endringene.

Morten Edvardsen,

Enhetsleder skole