Hemnes kommune har fattet skiltvedtak med endring av fartsgrensen i Sentrumsveien strekningen Rådhuset-Leirskardveien, fra 50 km/t til 40km/t. I tillegg til skilting vil det også vurderes andre fartsregulerende tiltak på strekningen.

Bilderesultat for skilt 362.40